Nia blogo

Fotografia Seminario

Lernu fotografion dum PEKO kun Lode Van de Velde \(^_^)/ Nur por 10 ŝanculoj, rapide aliĝu por esti certa havi lokon! Informoj pri PEKO - Mi ALIĜAS De jaroj, Lode Van de Velde fotadas kaj publikigas siajn fotojn sur sia retejo kaj facebook-paĝo. Venu lerni kun li kiel bonege foti! daŭro: 10 horoj kotizo: +25€ (kun kurslibreto) materialo: fotilo (nepra), portebla komputilo (ne nepra) maksimume 10 partoprenantoj. Nepras partopreni la tuton. Programo de la fotografia seminario Vendredo vespere: enkonduko pri kompono Sabato matene: uzado de fotilo kaj demandoj posttagmeze, libera fotado vespere, polurado de fotoj per komputilo Dimanĉo matene: fotado, polurado kaj ekspozicio Aliĝu tuj! Informoj pri PEKO - MI ALIĜAS
Read More

V6-D8 Januaro, Bruĝo

Vendredon la 6an de januaro, la verdaj skoltojn vojaĝis al Bruĝo por nia unua evento de 2017. Vendredi 6 janvier, les verdaj skoltoj ont voyagé jusque Bruges pour notre premier événement de 2017. Vrijdag 6 januari, de verdaj skoltoj zijn naar Brugge gegaan voor de eerste bijeenkomst van 2017. [caption id="attachment_2874" align="aligncenter" width="300"] Vere, Lupo devas aĉeti pli bonan fotilon[/caption] Korsako gastigis nin en sia domo. Pro la ekzamenoj, Delfeno, Frank kaj Dingo ne povis partopreni. Linko ne povis veni pro malsano :-( Do ni estis nur 5 skoltoj kaj 1 kompatinda skoltestro... Korsako nous a hébergé dans sa maison. À cause des examens, Delfeno, Frank et Dingo n'ont pas pu participer. Et, malade, Linko n'a pu venir :-( Donc nous n'étions que 5 scouts et un pauvre chef scout...…
Read More

bazlernejo – école primaire

Vendredon la 7an de oktobro, Lupo ekis novan E-kurson en bazlernejo en Suarlée (apud Namur, Valonio). Partoprenas 13 infanoj inter 8 kaj 11 jaroj. Temas pri unu horo da instruado, ĉiu vendrede inter la 14a45 kaj la 15a45. La kurso daŭros ĝis la fino de junio. La infanoj estis ege motivigitaj! Vendredi 7 octobre, Valère a commencé à enseigner l'espéranto à l'école primaire de Suarlée (près de Namur, Wallonie). 13 enfants participent au cours. Il s'agit d'un cours d'une heure, chaque vendredi de 14h45 à 15h45. Le cours continuera jusque fin juin. Les enfants étaient super motivés ! (Legi pli…)
Read More

Esperanto en lernolibro / l’espéranto dans un manuel scolaire

Aldono je la 15a de oktobro: la teksto sur la retejo de APE estas de Claude Glady. Kaj la eldonistoj de tiu lernolibro kontaktis lin por peti permeson uzi ĝin. Ajout le 15 octobre : le texte sur le site espéranto-wallonie est de Claude Glady. Et les rédacteurs l'ont contacté pour demander la permission de l'utiliser. Antaŭ kelkaj tagoj franca Esperantista lernantino malkovris artikolon pri Esperanto en sia historia-geografia lernolibro. La artikolo estas fakta kaj sen-eraro. Ĉar ĝi venas el la retejo http://esperanto-wallonie.be Il y a quelques jours une jeune espérantiste française découvrait un article sur l'espéranto dans son manuel d'histoire-géo. L'article est factuel et sans erreur. Parce qu'il provient du site http://esperanto-wallonie.be Bonega, ĉu ne? Dankon al Cyrille Hurstel pro la informo ;-) Super, n'est-ce pas ? Merci à…
Read More

Beneluksa Kongreso en Lier

La Beneluksa Kongreso okazis de vendredon la 16an ĝis lundon la 19an de septembro. Ĝi estis tre sukcesa. Le congrès du Benelux a eu lieu du vendredi 16 au lundi 19 septembre. Ce fut un grand succès. Het Benelux-congres vond plaats van vrijdag 16 september tot maandag 19 september. Het was een groot succes. Jean-Pol, Delfeno kaj Lupo partoprenis ĝin kaj prelegis pri niaj agadoj. La skoltoj nur venis dum la dimanĉo por granda urbo-ludo kiun Delfeno kaj Lupo preparis ;-) Ankaŭ Samy, eks-skolto partoprenis kun ni. Jean-Pol, Delfeno et Lupo y ont participé et ont présenté nos actions. Les scouts sont venu seulement le dimanche pour un grand jeu dans la ville que Delfeno et Lupo avait préparé ;-) Samy, un ex-scout a également participé au jeu. Jean-Pol, Delfeno…
Read More

Tendumado, oka tago

sepa tago - septième jour - sevende dag Antaŭ tri semajnoj, dimanĉon la 28an de aŭgusto.. Il y a trois semaines, dimanche 28 août... Drie weken geleden, zondag 28 augustus... Lasta tago! Ni pakis, lavis, ordigis... kaj tute forgesis foti! Dernier jour ! Nous avons fait les sacs, lavé, rangé... et oublié de prendre des photos ! Laatste dag! We pakten in, maakten schoon, ruimden op... en vergaten alles te fotograferen! Lupo vekis la skoltojn sufiĉe frue. Dume ni matenmanĝis, ĉiuj rimarkigis al Delfeno ke li estas tre varma.... pli ol kutime varma... eĉ diris ke li febras... Finfine ni ĉiuj knuflis (varme kaj emocie brakumi) lin ĉar li estas tiom agrable varma! Tiam Lupo klarigis la novan kvaliton de Delfeno: la vivon varmigas. Ĉar li vere konstante etosigas nian…
Read More

Tendumado, sepa tago

sesa tago - sixième jour - zesde dag Antaŭ tri semajnoj, sabaton la 27an de aŭgusto... Il y a trois semaines, samedi 27 août... Drie weken geleden, zaterdag 27 augustus... Normale devus esti ripozo-tago. Ja, ĵaŭdon ni biciklis dum pli ol 50km kaj vendredon ni iris naĝi kaj biciklis pli ol 40km. Sen forgesi la pakadon kaj staradon de la tendoj! Sed estis la antaŭlasta tago... kaj la lasta nokto! Do matene ni ludis dume Korsako preparis la diskejon. Kelkaj simi-umis... Normalement cela aurait du être un jour de repos. Et oui, jeudi nous avions pédalé plus de 50km, et vendredi nous avions été nager avant de pédaler plus de 40km. Sans oublier le déménagement des sacs et le démontage-montage des tentes ! Mais c'était l'avant-dernier jour... et la dernière…
Read More

Tendumado, sesa tago

kvina tago - cinquième jour - vijfde dag Antaŭ tri semajnoj, vendredon la 26an de aŭgusto... Il y a trois semaines, vendredi 26 août... Drie weken geleden, vrijdag 26 augustus... [gallery ids="2241,2242,2243,2268,2249,2245,2247,2244,2246,2248" type="slideshow"] (Legi pli…)
Read More

Tendumado, kvina tago

kvara tago - quatrième jour - vierde dag Antaŭ tri semajnoj, ĵaŭdon la 25a de aŭgusto... Il y a trois semaines, jeudi 25 août... Drie weken geleden, donderdag 25 augustus... [gallery ids="2198,2200,2199,2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208" type="slideshow"] (Legi pli…)
Read More