Onze blog

Waarom?

Hoe is dit idee ontstaan? We merkten dat er tegenwoordig veel jongeren zijn in de Esperanto beweging. In België en omstreken (en in Europa in het algemeen). Hen wordt weinig aangeboden. De Esperantolessen zijn vaak bijgewoond en gegeven door oude(re) mensen. De huidige jongerenbijeenkomsten zijn niet geschikt voor 15- of 13-jarigen. De bijeenkomsten voor gezinnen zijn... voor gezinnen. In mei 2011 was er een bijeenkomst van TEJO (Wereldwijde Esperanto Jongeren Organizatie) en SEL (Scouts Esperanto Liga). Een idee begon te bestaan om scouts Esperanto te leren. Men begon een project te creëren voor de grote internationale scoutsbijeenkomst (Jamboree). Tijdens Jamboree zouden…
Read More