Blog Post

Waarom?

Hoe is dit idee ontstaan?

We merkten dat er tegenwoordig veel jongeren zijn in de Esperanto beweging. In België en omstreken (en in Europa in het algemeen).
Hen wordt weinig aangeboden. De Esperantolessen zijn vaak bijgewoond en gegeven door oude(re) mensen. De huidige jongerenbijeenkomsten zijn niet geschikt voor 15- of 13-jarigen. De bijeenkomsten voor gezinnen zijn… voor gezinnen.
In mei 2011 was er een bijeenkomst van TEJO (Wereldwijde Esperanto Jongeren Organizatie) en SEL (Scouts Esperanto Liga). Een idee begon te bestaan om scouts Esperanto te leren. Men begon een project te creëren voor de grote internationale scoutsbijeenkomst (Jamboree). Tijdens Jamboree zouden scouts Esperanto leren. Op dit moment slaapt dat project.
Voornamelijk vanwege gebrek aan mensen (die het moeten realiseren). Ja, het is ook zo moeilijk om te leven, scout te zijn en tijd te vinden voor Esperanto !
Als we van de scouts geen Esperantisten kunnen maken, waarom dan niet van Esperantisten scouts maken?

Waarom niet gewoon bijeenkomsten organiseren voor jongeren?

Tijdens bijeenkomsten zijn jongeren ‘klanten’. Ze volgen lessen, nemen deel aan excusies en eten wat de koks klaarmaken.
Op een scoutskamp zorgen de scouts voor zichzelf, koken ze zelf, zorgen ze zelf voor hun gemak of ongemak, organiseren een deel van het programma… Ze zijn sowieso mede-organisator. Dat is mogelijk omdat ze elkaar goed kennen, in kleine groepen (patrouilles) geplaatst zijn en een heel jaar aan bijeenkomsten hebben deelgenomen. Ze hebben enige ervaring en daarom kunnen ze veel meer en zijn ze onafhankelijker !
Uiteraard zullen we ook nieuwe groepen starten. De deelnemers zullen hun ervaring geleidelijk verwerven. We verwachten niet dat een onervaren tienjarige de eerste dag voor ons allen zal koken !

Hebt u misschien negatieve ideeën over scouting?

Scouting is een od idee. Het is geëvolueerd en is nu heel anders dan in 1900, net als het Esperanto (en haar sprekers). Des te meer aangezien wij het aanpassen aan de noden en wensen van elk lid.
We willen deze groep echt samen creëren !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.