Beneluksa Kongreso en Lier

La Beneluksa Kongreso okazis de vendredon la 16an ĝis lundon la 19an de septembro. Ĝi estis tre sukcesa. Le congrès du Benelux a eu lieu du vendredi 16 au lundi 19 septembre. Ce fut un grand succès. Het Benelux-congres vond plaats van vrijdag 16 september tot maandag 19 september. Het was een groot succes. Jean-Pol, Delfeno kaj Lupo partoprenis ĝin kaj prelegis pri niaj agadoj. La skoltoj nur venis dum la dimanĉo por granda urbo-ludo kiun Delfeno kaj Lupo preparis ;-) Ankaŭ Samy, eks-skolto partoprenis kun ni. Jean-Pol, Delfeno et Lupo y ont participé et ont présenté nos actions. Les…
Legi pli

Tendumado, oka tago

sepa tago - septième jour - sevende dag Antaŭ tri semajnoj, dimanĉon la 28an de aŭgusto.. Il y a trois semaines, dimanche 28 août... Drie weken geleden, zondag 28 augustus... Lasta tago! Ni pakis, lavis, ordigis... kaj tute forgesis foti! Dernier jour ! Nous avons fait les sacs, lavé, rangé... et oublié de prendre des photos ! Laatste dag! We pakten in, maakten schoon, ruimden op... en vergaten alles te fotograferen! Lupo vekis la skoltojn sufiĉe frue. Dume ni matenmanĝis, ĉiuj rimarkigis al Delfeno ke li estas tre varma.... pli ol kutime varma... eĉ diris ke li febras... Finfine ni…
Legi pli

Tendumado, sepa tago

sesa tago - sixième jour - zesde dag Antaŭ tri semajnoj, sabaton la 27an de aŭgusto... Il y a trois semaines, samedi 27 août... Drie weken geleden, zaterdag 27 augustus... Normale devus esti ripozo-tago. Ja, ĵaŭdon ni biciklis dum pli ol 50km kaj vendredon ni iris naĝi kaj biciklis pli ol 40km. Sen forgesi la pakadon kaj staradon de la tendoj! Sed estis la antaŭlasta tago... kaj la lasta nokto! Do matene ni ludis dume Korsako preparis la diskejon. Kelkaj simi-umis... Normalement cela aurait du être un jour de repos. Et oui, jeudi nous avions pédalé plus de 50km, et…
Legi pli