finiĝis ;-(

Sabaton la 4an de aŭgusto, finiĝis la skolta semajno de la Verdaj Skoltoj apud Madrido. Ĝi estis plenplena da aventuroj, surprizoj, komunikadoj, bestoj, ludoj, naĝejoj, grimpadoj, ktp. Pro pluraj ne antauvideblaj malfacilaĵoj, ni ne povis ĉi jare regule raporti pri ĝi :-( Ni provos korekti tion dum la sekvontaj semajnoj! Gratulojn al ĉiuj skoltoj pro ilia elturniĝemo kaj specife al la novaj bestoj inter ni: Agutio, Pika, Sabaka, Bubalo, Korato, Lampido ; kaj al tiuj kiuj por la unua fojo skoltumis kun ni: Dalila, Kasja, Marius, kaj Nam Suan. Kaj ni volas diri DANKON al Pika, Diego kaj Aida, kiuj…
Legi pli

Tendumado, oka tago

sepa tago - septième jour - sevende dag Antaŭ tri semajnoj, dimanĉon la 28an de aŭgusto.. Il y a trois semaines, dimanche 28 août... Drie weken geleden, zondag 28 augustus... Lasta tago! Ni pakis, lavis, ordigis... kaj tute forgesis foti! Dernier jour ! Nous avons fait les sacs, lavé, rangé... et oublié de prendre des photos ! Laatste dag! We pakten in, maakten schoon, ruimden op... en vergaten alles te fotograferen! Lupo vekis la skoltojn sufiĉe frue. Dume ni matenmanĝis, ĉiuj rimarkigis al Delfeno ke li estas tre varma.... pli ol kutime varma... eĉ diris ke li febras... Finfine ni…
Legi pli

Tendumado, sepa tago

sesa tago - sixième jour - zesde dag Antaŭ tri semajnoj, sabaton la 27an de aŭgusto... Il y a trois semaines, samedi 27 août... Drie weken geleden, zaterdag 27 augustus... Normale devus esti ripozo-tago. Ja, ĵaŭdon ni biciklis dum pli ol 50km kaj vendredon ni iris naĝi kaj biciklis pli ol 40km. Sen forgesi la pakadon kaj staradon de la tendoj! Sed estis la antaŭlasta tago... kaj la lasta nokto! Do matene ni ludis dume Korsako preparis la diskejon. Kelkaj simi-umis... Normalement cela aurait du être un jour de repos. Et oui, jeudi nous avions pédalé plus de 50km, et…
Legi pli