#FESTetO venas 2021 Kotizo

Kotizo

Tuttempa partopreno sen manĝokun manĝo
ĉambro unulita normala/granda190/270295€/375€
ĉambro dulita po persono135€240€
ĉambro trilita po persono100205€
ĉambro plurlita po persono65170€
propra tendo po persono42147€

Aldoniĝas la program kotizo de 35€ po persono, subtenantoj rajtas doni pli, eksemple 70€
Parttempa partopreno eblas. La kotizo estas laŭ kategorio kaj tagoj kalkulebla, sed aldoniĝas krompago de po 25€ por persono.
La manĝokostoj estas por tio manĝo kalkulita, kion ni sur loke komune mem organizas. Ĝi enhavas ĉiajn komunajn maĝopladojn kaj trinkado de akvo, kafo, teo senalkoholaj trinkaĵoj.

ALIĜU!
Alikaze uzu nian aliĝilon

informoj – programokotizo – aliĝilo aliĝintoj