Kalendaro

2020


aprilo-majo

  • 30a aprilo – 3a majo: PEKO

aŭgusto

2019


marto

  • 1-3a: urboludo en Bruĝo kun la EXPAT-skoltoj

aprilo

  • 18-22a: PEKO

julio – aŭgusto

  • tendumado
  • 12-14a de julio: LaSemo (familia muzikfestivalo en kiu la Verdaj Skoltoj havas budon)