#FESTO RE-revenas 2021 Kotizo

Kotizo

Tuttempa partopreno kun manĝo
ĉambro unulita390€
ĉambro dulita360€
ĉambro trilita330€
ĉambro plurlita300€
propra tendo 220€

Ĉambrojn eblas nur mendi kun manĝoj! Estas tri foje tage manĝoj, la ĉefa plado en la vespero.

tuttempa partoprenosen manĝo
propra tendo95€
infanoj gis 3 jaroj sen lito 0 €

Parttempa partopreno eblas. La kotizo estas laŭ kategorio kaj tagoj kalkulebla, sed aldoniĝas krompago de po 25€ por persono.

Rabato por familioj kaj junuloj

por tuttempa partopreno

Plenkreskuloj kun Infanojĉambrotendo
2Plen./1Inf.-20-15
2Plen./2Inf.-40-30
1Plen./1Inf.-15-20
1Plen./2Inf-30-40
1Plen./3Inf-45-60
Junulo ĝis 18a jaraĝo/ sen P-15-20
Junulo inter 18 kaj 25/sen P-10-15

Rabato por la anĝeloj

kiu kunlaboras en skipoj de la anĝela sistemo.

Skipopo skiposume ne pli ol la propra kotizmono!
facila-1
malfacila-2

Rabato por frua aliĝo

Frua aliĝo tre utilas! Jen la rabatoj kaj malrabatoj laŭ la aliĝperiodo:

aliĝperiodo
ĝis la 5-a de novembro 2020-30
ĝis la 5-a de januaro 2021-15
ĝis la 15-a de aprilo 2021-10
ĝis la 15-a de junio-10
post la 15-a de julio+10
post la 1-a de aŭgusto+20

Ne eblas akiri pli da rabatoj ol la propra kotizo estus. Homoj kiuj ne pagas por kotizo ne povas havi rabaton.

informoj – programokotizo – aliĝilo aliĝintoj