#FESTOrevenas-Kotizo

Kotizo

Tuttempa partopreno kun manĝo
ĉambro unulita320€
ĉambro dulita295€
ĉambro trilita265€
ĉambro plurlita245€
propra tendo 190€

Ĉambrojn eblas nur mendi kun manĝoj! Estas tri foje tage manĝoj, la ĉefa plado en la vespero.

tuttempa partoprenosen manĝo
propra tendo60 €
infanoj gis 3 jaroj sen lito 0 €

Parttempa partopreno eblas. La kotizo estas laŭ kategorio kaj tagoj kalkulebla, sed aldoniĝas krompago de po 20€ por persono.

Rabato por familioj kaj junuloj

por tuttempa partopreno

Plenkreskuloj kun Infanojĉambrotendo
2Plen./1Inf.-30-35
2Plen./2Inf.-60-70
1Plen./1Inf.-15-30
1Plen./2Inf-45-60
1Plen./3Inf-75-90
Junulo ĝis 18a jaraĝo/ sen P-15-30
Junulo inter 18 kaj 25/sen P-10-20

Rabato por la anĝeloj

kiu kunlaboras en skipoj de la anĝela sistemo.

Skipopo skiposume ne pli ol la propra kotizmono!
facila-1
malfacila-2

Rabato por frua aliĝo

Frua aliĝo tre utilas! Jen la rabatoj kaj malrabatoj laŭ la aliĝperiodo:

aliĝperiododumdum
ĝis la 3-a de novembro 2019KoKoLoresKKPS-30
ĝis la 3-a de januaro 2020JES NRLuminesk-20
ĝis la 13-a de aprilo 2020PSI-15
ĝis la 15-a de junioBEMI-semajno-10
post la 15-a de julio+10
post la 1-a de aŭgusto+20

Ne eblas akiri pli da rabatoj ol la propra kotizo estus. Homoj kiuj ne pagas por kotizo ne povas havi rabaton.

informoj – kotizo – aliĝilo –  aliĝintoj