PEKO 2022

Ekde ĵaŭdo la 3a ĝis dimanĉo 6a de marto 2022 – Tilff, Belgio

Ekde 2011, PEKO estas LA Esperanto-renkontiĝo en Belgio: internacia dank’ al la partoprenado de multaj flandroj, valonoj, bruselanoj kaj eksterlandanoj, profesie organizita, malfermita al ĉiuj, kaj kun bonegaj manĝoj.

Bedaŭrinde ĝi ne povis okazi en 2020 kaj 2021 pro la pandemio. Kompense ni preparas specialan PEKOn por 2022. Prepariĝu al ekster-ordinaran programon! Kompreneble vi retrovos niajn kutimajn programerojn: Esperanto-kursoj diversnivelaj, promenadoj, ekskursoj, prelegoj, biergustumadon, manlaborado por infanoj (kaj aliaj), libroservo de FEL…

Informoj por PEKO 2022 sekvos baldaŭ.

 

Informoj – programo – aliĝilo –  aliĝintoj