PEKO-2019-programo

Programo

Ĵaŭdo la 18an de aprilo

18a, Akceptejo
19a vespermanĝo
20a interkona vespero

Vendredo la 19an

8a30 – 9a30 Matenmanĝo
Esperanto-kursoj je diversaj niveloj, prelegoj, manfarado…
12a30 Tagmanĝo
14a
16a
18a30 Vespermanĝo
20a30 koncerto: ?

 

Sabato la 20an

8a30 – 9a30 Matenmanĝo
Esperanto-kursoj je diversaj niveloj, prelegoj, manfarado…
12a30 Tagmanĝo
14a
16a
18a30 Vespermanĝo

Dimanĉo la 21an

8a30 – 9a30 Matenmanĝo
Esperanto-kursoj je diversaj niveloj, prelegoj, manfarado…
12a30 Tagmanĝo
14a
16a
18a30 Vespermanĝo

Lundo la 22an

8a30 – 9a30 Matenmanĝo
Esperanto-kursoj je diversaj niveloj, prelegoj, manfarado…
10a30 Ĝenerala Asembleo de la Verdaj Skoltoj (publika)
12a30 Tagmanĝo
Purigado
Fino je la 15a.

Ni planas eksurson al Monscĥau por viziti la urbon kaj la vitroblovejon kaj mustardfarejo. La tago ankoraŭ ne estas fiksita